به گزارش «ایسنا» هیات موسس برنامه محیط‌زیست ملل اسلامی (IUEP) در بیانیه پایانی جلسه بررسی مواضع زیست‌محیطی کاندیداهای چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری آورده است: در حال‌حاضر با توجه به محدودیت‌های منابع زیستی که موجب ایجاد مناقشات جدی مرزی در دنیا شده‌است و حتی بیم آن می‌رود در صورت عدم‌تدبیر به جنگ بین کشورها در حوزه منابع زیستی (آب، خاک و هوا) تبدیل شود، لذا دیپلماسی محیط‌زیست، یکی از ارکان مهم حکمرانی مطلوب در دنیا مورد تاکید و توجه است. متخصصان و کارشناسان برنامه محیط‌زیست ملل اسلامی ضمن دعوت از کاندیداهای محترم ریاست‌جمهوری جهت ارائه برنامه‌های محیط‌زیستی خود، پیشنهاد می‌کنند در برنامه‌های پیش‌روی مناظرات رسانه‌ای این‌گونه موضوعات را با‌درجه اهمیت بالا برای افکار عمومی شفاف‌سازی کنند. همچنین انتظار می‌رود کاندیداهای محترم نسبت به معرفی نماینده جهت دفاع از محورهای محیط‌زیستی احتمالی برنامه خود و تبیین آن به افکار عمومی و جامعه محیط‌زیست کشور اقدام کنند.