خبرنگار:  علی اشرف خلیلی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران روز گذشته، میزان افزایش صادرات استان مازندران را ۵۲ درصد اعلام کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران روز گذشته، میزان صادرات استان مازندران به ۳۷ کشوردر 3ماهه اول ۱۴۰۳ نسبت به ۳ماهه اول سال ۱۴۰۲ را از نظر وزنی ۵۲ درصد و از نظر ارزشی  به میزان ۱۴ درصد رشد اعلام کرد.

 حسن خیریانپور تصریح کرد:

 در ۳ ماهه اول امسال مجموعا ۵۱۵ هزارو ۱۲۰ تن کالا؛ به ارزش ۸۸ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۲۲۸ دلار از مبادی گمرکات مازندران به کشورهای هدف صادر شد.

خیریانپورافزود: این صادرات شامل ۳۱ اقلام کالاهای غیر نفتی است که به ۳۷ کشور هدف صادرشده است.