خبرنگار: علی اشرف خلیلی

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران؛ ضمن تقدیر و تشکر از تمامی مردم و مشارکت کنندگان در امر برگزاری انتخابات و برشمردن تعداد و درصد آرای هر یک از نامزدهای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران؛ مشارکت مردم مازندران در انتخابات روز جمعه گذشته را بالای ۴۲ درصد برشمرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران  در پیامی؛ ضمن تقدیر و تشکر از تمامی مردم و مشارکت کنندگان در امر برگزاری انتخابات و برشمردن میزان آراء و درصد آرای هر یک از نامزدهای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران؛ مشارکت مردم مازندران در انتخابات ۸ تیرماه ۱۴۰۳ را بالای ۴۲ درصد اعلام کرد.

در این گزارش؛ سهم هر یک از ۴ کاندیدای حاضر در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اسنان مازندران به ترتیب زیر است:

از مجموع    یک میلیون و ۴۳ هزار و ۵۷۰ رای مأخوذه

۱- سعید جلیلی با  ۴۴۸ هزار و ۳۰۸ رأی معادل ۴۳% آراء را به خود اختصاص داد.

۲- مسعود پزشکیان با  ۴۰۶ هزار و ۴۸۵ رای معادل ۳۹%  آراء را به خود اختصاص داد.

۳- محمّدباقر قالیباف  با ۱۳۲ هزار و ۱۵۱ رأی معادل ۱۳%  آراء را به خود اختصاص داد.

۴- مصطفی پورمحمّدی با ۹ هزار و ۶۲۶ رأی معادل ۱ %  را به خود اختصاص داد.

قاسم عزیززاده گرجی در پایان افزود:

میزان مشارکت مردم شریف استان مازندران در انتخابات معادل ۴۲.۰۳ %  بوده است.