قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمپیت با ۷۴ صدم درصد کاهش به ۵۶ دلار و ۲۴ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت نیز با ۸۶ صدم درصد کاهش به ۶۵ دلار و ۷۳ سنت رسید.

oilpjf

قیمت طلا نیز ۷۱ صدم درصد افزایش به ۴۱ دلار و ۵۶ سنت رسید.

golpjf