یک دستگاه کامیون از نوع یخچال‌دار که قصد داشت از تونل کوچک پارکینگ عبور کند، در میانه راه گرفتار شد.

تلاش راننده برای خروج از تونل، باعث تخریب بخشی از دیواره و نمای تونل شد.