خبرگزاری رویترز گزارش داد که مذاکرات میان مخالفان سوری و نظامیان روس با محوریت توافق آشتی در جنوب سوریه از سرگفته شد.