به گزارش مهر و به نقل از النهرین، منابع وابسته به اتحادیه میهنی کردستان عراق از گامهایی که برای جانشینی جلال طالبانی برداشته خواهد شد، پرده برداشتند.

فرید اسسرد از مسئولان اتحادیه میهنی کردستان عراق گفت: پس از درگذشت جلال طالبانی رئیس جمور سابق عراق دو مشکل بروز کرده است یکی مختل شدن وظایف دبیر اول حزب اتحادیه میهنی کردستان و دیگری مربوط به نشست کنگره ویژه اتحادیه میهنی طی دو ماه آینده است.

وی افزود: در آینده نزدیک نشستی برگزار خواهد شد تا از میان نامزدها برای جانشینی وی، یکی انتخاب شود.

شایان ذکر است که جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق و دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان چندی پیش درگذشت.