کارگردان فیلم روی پرده «استراحت مطلق» گفت: برایم مهم است، فیلمی که می‌سازم مورد توجه مردم هم باشد. از آنها یاد می‌گیرم بدون اینکه ادعای آموزش داشته باشند، این بهترین لحظه فیلمسازی است. این کارگردان سینما همزمان با اکران آخرین ساخته سینمایی‌اش «استراحت مطلق» با اشاره به عدم اجازه پخش تیزر فیلمش از تلویزیون به «ایسنا» گفت: اگر تلویزیون دوست دارد فیلم «استراحت مطلق» را کسی نبیند‌، بهتر است تیزرهایش را پخش کند. این برخوردها برای من عادی شده است و به پخش‌کننده فیلم هم پیشنهاد دادم با افتخار به این موضوع نگاه کند. وی ادامه داد: پخش نشدن تیزر بهترین تبلیغ برای فیلم است و بهتر بود تلویزیون تیزرها را پخش می‌کرد. تلویزیون می‌گوید فیلم‌ها برای حمایت و پخش تیزر باید حاوی پیام باشد و مردم را نصیحت کند، اما من می‌دانم مردم به تنها چیزی که قطعا احتیاج ندارند، نصیحت است.