تازه‌ترین مجموعه شعر علی عبدالرضایی با عنوان «عاشق ماشق» به ویترین کتابفروشی‌ها رسید. این کتاب شامل سه دفتر با نام‌های جنگ جهانی آخر، عاشق ماشق و کتاب کوتاه است که عبدالرضایی آنها را در نیمه دوم دهه ۸۰ نوشته است. این شاعر که چندی پیش مجموعه شعر «مادرد» را به دست علاقه‌مندان رسانده بود، در تازه‌ترین کتابش رویکرد متفاوتی دارد. این شاعر با اشاره به مهم‌ترین تفاوت مجموعه شعر مادرد و عاشق ماشق افزود: در کتاب مادرد تولید فرم‌های تازه شعری دغدغه اصلی من بود، مهم نبود که شعری انتزاعی از آب دربیاید، در عاشق ماشق ولی تجربه و دغدغه‌های زیستی فرم اثر را به دست داده و سطرسازی جای خودش را به‌طور کامل به قطعه‌سازی داده است، حالا دیگر خواننده راحت نمی‌تواند چند سطر درخشان را از متن جدا کرده زمزمه‌اش کند بلکه ناگزیر است کل شعر را استاتوس ذهنش کند. این شاعر درباره توجه مخاطبان به شعر و استقبال از دو مجموعه منتشر شده‌اش تصریح کرد: هنوز ۹ ماه از انتشار کتاب مادرد نگذشته که طی چند روز آینده چاپ چهارم آن همراه با سی دی اجرای شعرها وارد بازار کتاب خواهد شد. کتاب عاشق ماشق هم که دو ماهی است منتشر شده چاپ اولش در همان دو هفته اول فروش رفته و حالا هم فقط ۲۰۰ نسخه از چاپ دومش باقی مانده و اینطور که ناشر گفته آن هم تا آذرماه امسال به چاپ سوم خواهد رسید. مجموعه شعر عاشق ماشق در ١٢٨ صفحه و با قیمت ٩٥٠٠ تومان توسط نشر بوتیمار منتشر شده است.