وی پس از دو روز بازجویی در بازداشت، همچنان تحت نظارت قضایی است. همچنین ژودیت گودرش، بازیگر ۵۲ساله، امسال علیه ژکو به دلیل تجاوز در طول یک رابطه چندین‌ساله که از ۱۴سالگی شروع شد، از وی شکایت کرد و به همین دلیل او برای بازجویی فراخوانده و بازداشت شد. گودرش گفته رابطه با ژکو از زمانی شروع شد که وی زیر سن قانونی بود. جولیا روی ۳۴ساله هم او را به تجاوز جنسی متهم کرد. ژکو همه اتهام‌ها را رد کرده است. به نظر می‌رسد دادستان‌ها هنوز درباره اتهاماتی که گودرش به ژکو وارد کرده وارد عمل نشده‌اند، اما از یک قاضی تحقیق خواسته شده تا او را به اتهام تجاوز جنسی و خشونت که احتمالا بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ علیه جولیا روی انجام شده، متهم کند. ظاهرا علیه لوبسکو نیز چنین اتهامی بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ و سپس در سال ۲۰۰۷ وارد شده است.کارگردان دیگری که همین اتهام به وی وارد شده، ژاک دویلون ۸۰ساله است که وی نیز صبح روز دوشنبه برای بازجویی بازداشت شد، اما دفتر دادستانی خبر داد که او عصر سه‌شنبه به دلایل پزشکی آزاد شد ولی پیگیری درباره اتهام‌های واردشده به وی ادامه دارد.گودرش او را متهم به تجاوز جنسی در طول فیلم‌برداری در ۱۵سالگی کرده است. بازیگر دیگری به نام آنا موگللیس، ۴۶ساله هم ادعا کرد که این فیلم‌ساز سال ۲۰۱۱ بدون اجازه به وی نزدیک شده است. دویلون نیز این اتهامات را رد کرده است.