63077968 copy

در پرونده این شماره مطالب «عزت‌الله فولادوند: مترجم دانا و توانای عصر ما» به قلم علی میرزایی، «در پاسداشت عزت‌الله فولادوند: از نادره‌کارانِ کنونی ما» نوشته فخرالدین عظیمی، «نیچه و عیسایی که مسیحی نبود» نوشته مصطفی ملکیان، «جامعه باز در جامعه انقلابی» نوشته حسین شیخ‌رضایی و «صحنه چهارم از نمایش‌نامه اودیپوس شاه» نوشته سوفوکلس از عبدالله کوثری و... منتشر شده است. همچنین در این مجله با محمد درویش فعال محیط‌زیست هم مصاحبه‌ای با عنوان «ضرورت مهار خشونت در پهنه زیست ایران» چاپ شده است.  «پنجاه‌سالگیِ انقلاب میخک پرتغال» نوشته حبیب حسینی، «شکستی تازه برای حکومت‌های عربی» نوشته فیصل دُراج با ترجمه احسان موسوی خلخالی، «افسردگی، امید به آینده تشخیص و درمان» نوشته شهیندخت خوارزمی و... مطالب بخش مقاله‌ها در این شماره از «نگاه نو» هستند. شماره تازه «نگاه نو» با صاحب‌امتیازی و مدیرمسوولی علی میرزایی در ۲۶۰ صفحه و قیمت ۲۰۰هزار تومان عرضه شده است.