در بخشی از استیتمنت این نمایشگاه به قلم مولود عظیم‌پور آمده است: «پیوستگی بیان و نوعی استمرار بصری، از نمود‌های مدرنیسم ایرانی است. پیل در تاریکی فارغ از این ویژگی نیست. یعنی از ابتدای راه تا به انتهای آن جریان به همین منوال است. ترکیب در این آثار، بازی نور و سایه، رنگ‌ها، خط‌ها، و تمام عناصر که جایگاهی خاص در اثر دارند. از نگاه مخاطب مهم‌ترین کیفیتی که در تجزیه و تحلیل این آثار مشهود است جلوه مدرنیستی آنهاست، درک و تحلیل تصاویر این مجموعه عملکرد‌های هنرمندان در لایه‌های مختلفی از شناخت اثر میسر است.» نمایشگاه «پیل در تاریکی» تا ششم تیرماه در گالری سیحون واقع در خیابان وزرا، کوچه چهارم، شماره ۱۱ برپاست.