یک زوج ۷۱ ساله به سرقت ۲۷۱ نقاشی «پیکاسو» متهم شدند. به گزارش ایسنا، ۲۷۱ اثر نقاشی از «پابلو پیکاسو» در پارکینگ خانه یک پیرمرد و پیرزن ۷۱ ساله پیدا شد و این زوج به سرقت این آثار هنری متهم شدند. زمانی راز این زوج پیر برملا شد که آنها با موسسه «پیکاسو» تماس گرفتند تا از اصل‌بودن این نقاشی‌ها مطلع شوند.

به‌نظر می‌رسد تمام این نقاشی‌ها دزدی نیستند و این دو مدعی هستند که «پیکاسو» و همسرش، «ژاکلین»، در زمان حیات این نقاش بزرگ، این آثار را به آنها هدیه داده‌اند. این در حالی است که تعدادی نقاشی در میان این آثار هستند که قبلا از مکانی دیگر به سرقت رفته‌اند. به گزارش گدر نیوز، گمان می‌رود این زوج سالخورده از دزدی‌بودن این آثار اطلاعی نداشته‌اند، وگرنه چرا باید برای اصل‌بودن آنها با موسسه «پیکاسو» تماس بگیرند.

«پابلو پیکاسو» در ۲۵ اکتبر سال ۱۸۸۱ در مالاگا، یکی از شهرهای کشور اسپانیا، زاده شد. «پیکاسو» و هنرمندان سوررئالیست جهان در اصول بنیادی، به این معنا که هنر قادر است آنچه را که طبیعت و عقل نمی‌توانند ابراز کنند نشان دهد، موافقت داشتند؛ ولی اختلاف اساسی بسیاری بین پیکاسو و سوررئالیست‌ها وجود دارد. به عقیده آنها، «پیکاسو» به دنیای خارج و مضمون وابستگی بسیار دارد و از دنیای اوهام و رویاها بسیار دور است.