مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی با اشاره به پرداخت کامل هزینه بیمارستان و عمل جراحی سعدی افشار توسط مرکز هنرهای نمایشی گفت: هزینه بیمارستان و عمل جراحی سعدی افشار را مرکز هنرهای نمایشی به صورت کامل پرداخت خواهد کرد. مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی گفت: سعدی افشار یکی از چهره‌هایی است که در تاریخ نمایش ایران نام ماندگاری خواهد داشت، او سال‌های بسیاری از عمر خود را صرف شادی دیگران کرده است، در صورتی که در زندگی خود با مهجوریت مواجه بوده و کمتر مورد توجه قرار گرفت.به گفته مسافرآستانه افرادی مانند سعدی افشار بخش مهمی از تاریخ تئاتر ایران را به خود و آثار خود اختصاص دادند و نام آنها در تاریخ همیشه پا برجا خواهد بود.وی خاطرنشان کرد:‌ سعدی افشار گنجینه‌ای از هنر و تئاتر ایرانی است و وظیفه ما حفظ این ارزش‌ها است.