خواهش یک تئاتری  برای حفظ حریم تئاتر شهر

این فعال تئاتری با انتقاد شدید از شرایط پیش‌آمده در حریم مجموعه تئاتر شهر که موجب ظهور و بروز نابسامانی‌های متعددی برای مهم‌ترین مرکز تئاتری کشور شده، توضیح داد: طی ماه‌های گذشته مساله‌ای که تا حد زیادی بیشتر به چشم آمده، فضای شلوغ و آلوده اطراف ساختمان زیبای تئاتر شهر است. من دیگر نمی‌دانم باید به چه کسی گفت که هرچه زودتر نسبت به  آسیب‌های موجود در حریم این مجموعه رسیدگی‌های لازم را انجام دهد. وی افزود: چندین سال است که بسیاری از هنرمندان درباره حریم تئاتر شهر حرف می‌زنند و این موضوع را گوشزد می‌کنند. در این مورد هم تا آنجا که می‌دانم هنرمندان و مدیران زیادی با اعضای ادوار مختلف شورای شهر، شهرداری تهران و مجموعه‌های دیگر مذاکرات متعددی انجام داده‌اند، اما نتیجه‌ای در بر نداشته است. من از همه مدیرانی که در این زمینه می‌توانند تاثیرگذار باشند، خواهش می‌کنم برای امنیت حریم تئاتر شهر اقدامات لازم را انجام دهند. این نویسنده و کارگردان تئاتر تاکید کرد: ما می‌دانیم برخی از عزیزانی که در قالب دستفروش در محدوده چهارراه ولیعصر حضور دارند، برای امرار معاش و رفع مشکلات معیشتی اینجا هستند. اما بپذیریم که تئاتر هم فضای خود را دارد.