تلفیق «شب پرستاره» ون‌گوگ با مسجد

البته تلفیق المان‌ها با تابلوهای هنری معروف امری بی‌سابقه نیست و گاه آثاری از این دست در میان هنرمندان تجسمی و حتی در تبلیغات دیده می‌شود؛ اما گاه چگونگی تصویر و تلفیق کردن یک اثر هنری بسیار مشهور بحث‌برانگیز می‌شود. این تصویر که البته مکان و زمان آن به‌درستی مشخص نیست، واکنش‌های مختلفی را در پی داشته و به‌سرعت در فضای مجازی در حال دست به دست و دیده شدن است. ونسان ون‌گوگ، هنرمند هلندی از بزرگ‌ترین طراحان و نقاشان دنیا در طول تاریخ است که اغلب هم با اثر «شب پرستاره» شناخته می‌شود.