داستان‌هایی درباره مهاجرت با چاشنی طنز

منندز با استفاده از طنز سیاسی و داستان‌هایی که با تکنیک‌های مختلف نوشته شده‌اند، از رئالیسم جادویی و سوررئالیسم گرفته تا داستان‌های رئالیستی و گزارش‌گونه، به‌خوبی تصویر دقیقی از زندگی، آمال و غم‌های مهاجران کوبایی ساکن آمریکا را ارائه کرده است؛ مجموعه‌ای از تصاویر خانوادگی که بیانگر چشم‌انداز جامعه‌ای از مهاجران تبعیدی است، جامعه‌ای غنی از میراث باستانی، خاطرات و شوق بازگشت به گذشته. مجموعه‌داستان «من در کوبا یک جرمن شپرد بودم» در ۲۵۲صفحه و به قیمت ۱۳۸هزار تومان از سوی نشر آموت روانه بازار کتاب شده است.