در نخستین قدم، آثار هنری یک مجموعه‌دار به نام «مو اوستین» پیش روی خریداران قرار گرفت که با رقم ۸/ ۱۰۴میلیون دلار چکش خورد. مجموع آثار هنر مدرن فروخته‌شده در این حراجی به ۱/ ۲۵۸میلیون دلار رسید. ستاره مجموعه «اوستین»‌ تابلوی نقاشی «قلمرو نور» (۱۹۵۱) اثر «رنه ماگریت» بود که ارزش تقریبی آن بین ۳۵ الی ۵۵میلیون دلار تخمین زده شده بود و در نهایت از پشت تلفن به یک خریدار ناشناس به قیمت ۵/ ۳۶میلیون دلار فروخته شد. دومین اثر «رنه ماگریت»‌ حاضر در این حراجی تابلوی نقاشی به نام «قلمروی آرنهم» بود که منظره کوهستانی را به تصویر می‌کشد و به قیمت ۲/ ۱۶میلیون دلار فروخته شد.

اما ستاره بی‌چون‌وچرای حراجی اخیر «ساتبیز» تابلوی نقاشی «جزیره در آترزی» اثر «گوستاو کلیمت»‌ بود که منظره یک دریاچه در اتریش را به تصویر می‌کشد و به قیمت ۴۶میلیون دلار (۱/ ۵۳میلیون دلار با احتساب کارمزد) به یک خریدار ژاپنی فروخته شد. در این حراجی همچنین نقاشی «باغ مقابل خانه دبری»‌ اثر «وینسنت ون‌گوگ»‌ ۲۰میلیون دلار و نقاشی «زنی با کلاه زرد» اثر «پیکاسو» ۵/ ۱۳میلیون دلار فروخته شدند. از مهم‌ترین آثار فروخته‌شده در بخش هنر مدرن حراجی اخیر به یک نقاشی آبرنگ اثر «پابلو پیکاسو» می‌توان اشاره کرد که حدود یک میلیون دلار فروش رفت.