بازآفرینی آثار همایون خرم با یک صدای جدید

«چراغ بی‌فروغ» با شعر بهادر یگانه و تنظیم شهرام توکلی، «آواز ماهور» با شعر رهی معیری و نوازندگی تار امیرحسین رضا، «سرود عشق» با شعر بیژن ترقی و تنظیم شهرام توکلی، «یارم گره بر مو زده» با شعری از بیژن ترقی و تنظیم شهرام توکلی، «از دیده یارم» با شعری از رهی معیری و تنظیم علی‌اکبر قربانی، «آواز اصفهان» با شعری از رهی معیری، «ای نکرده وفا» با شعری از بیژن ترقی و تنظیم علی‌اکبر قربانی و «بر آسمان» با شعری از بیژن ترقی و تنظیم علی‌اکبر قربانی آثاری هستند که در این آلبوم پیش روی مخاطبان قرار گرفته‌اند. آلبوم «می جادو» از سوی موسسه «پارت صدا» در دسترس شنوندگان موسیقی ایرانی قرار گرفته است.