واقعیت وقوع فاشیسم در قاره‌ اروپا چند دهه بعد از نگارش این رمان، تاییدی دردناک بر نگاه‌ نهان‌بین این نویسنده آلمانی‌زبان بود. روبرت موزیل (۱۹۴۲-۱۸۸۰) نویسنده بزرگ اتریشی است که در ادبیات کلاسیک نوین او را با مارسل پروست و جیمز جویس مقایسه می‌کنند. روان‌پژوهی استادانه و جسورانه او باعث شده است «کالبدشکاف زندگان» لقب بگیرد، در عین آن‌که زبانش از لطافت شاعرانه نیز بهره‌مند است و حتی می‌توان او را غزلسرای تنهایی خردمندان دانست. کتاب «پریشانی‌های تُرلس جوان» در ۲۰۳ صفحه و به قیمت ۸۰هزارتومان از سوی فرهنگ‌ نشر نو و با همکاری نشر آسیم عرضه شده است.