در حال حاضر هم ما یک سری مدیران فرهنگی قابل و کارآمد داریم که نباید آنها را بازنشسته کرد. او افزود: واقعیت این است که من هم زیاد تلویزیون تماشا نمی‌‌‌کنم و برنامه‌‌‌ها را دنبال نمی‌‌‌کنم. چون تلویزیون به هر دلیلی از جذابیت خارج شده است. نمایش هم شرط اولش چه خودم کار کنم و چه آن را ببینم و بیننده‌‌‌اش باشم، جذابیت است. گاهی قسمت‌‌‌هایی را می‌‌‌بینم که از جذابیت خارج است و این‌طور فرض می‌‌‌کنم که مخاطبش من نیستم پس قضاوتی هم نمی‌‌‌کنم! فخیم‌‌‌زاده درباره‌‌‌ تغییر مدیران در سازمان صداوسیما در گفت‌وگو با «ایسنا» با اعتقاد بر اینکه مدیریت فرهنگی بخشی از کار هنری است، گفت: هیچ‌گاه به تقسیم‌‌‌بندی جوان یا پیر و میانسال اعتقاد ندارم؛ چراکه در مدیریت فرهنگی که سرمنشأ کار است، معتقد به کاربلد بودن هستم. در طول این سال‌ها هم که کار می‌‌‌کردیم هیچ‌گاه این مطلب مطرح نبود. مدیر فرهنگی تشخیص می‌‌‌داد و هنرمندان را به کار می‌‌‌گرفت. الان نیز باید همین‌‌‌گونه باشد. کار مدیریت فرهنگی که کار بدنی نیست. کاری است که با تخصص و مغز سروکار دارد. تقسیم‌‌‌بندی بین اینکه «با جوان‌‌‌ها کار شود یا اینکه با قدیمی‌‌‌ها کار نکنید» به نتیجه نمی‌‌‌رسد. بستگی به مدیر فرهنگی و کاری که تشخیص می‌دهد دارد. الان چیزی مشخص نیست. دو سال دیگر می‌‌‌بینی که ماحصل کار چه بوده است. همان‌طور که الان آنچه در صفحه تلویزیون است برای شش ماه پیش نبوده و حداقل تصمیم و رویکرد دو یا یک سال قبل بوده است. این کارگردان گفت: نتیجه جوان‌‌‌گرایی و خروجی این رویکرد دو سال دیگر معلوم می‌شود و اینکه این تصمیم چه نتیجه‌‌‌ای داشته است. احتمال دارد خوب باشد و این بستگی دارد که کار به چه کسی محول شده باشد. فخیم‌‌‌زاده پیشنهادش به تلویزیون را این‌گونه مطرح کرد: در حال حاضر هم ما یکسری مدیران فرهنگی قابل و کارآمد داریم که نباید آنها را بازنشسته کرد. مدیران فرهنگی باید در تصمیم‌گیری فرهنگی حضور داشته باشند.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند