منظومه عاشقانه «خسرو و شیرین» را که نظامی به دستور سلطان ارسلان سلجوقی سروده و بیش از ۶۱۵۰ بیت دارد، پایگاه کتاب گویای «ایران صدا» به روایت بهروز رضوی و تهیه‌‌‌کنندگی ویدا بابالو تهیه و تولید کرده است. فاطمه آل‌عباس هم در نقش شیرین و سعید بارانی در نقش خسرو در این کتاب گویا ایفای نقش کرده‌‌‌اند.  «هفت‌‌‌پیکر» یا «بهرام‌‌‌نامه» یا «هفت‌‌‌گنبد»، چهارمین منظومه‌‌‌ نظامی از نظر ترتیب زمانی و از لحاظ کیفیت است. این منظومه را نظامی به روزگار پیری سروده است، به همین دلیل تجربه‌‌‌ سالیان عمر او و تفکر والای نظامی است که این اثر را منحصر به فرد کرده است. «لیلی و مجنون» از دیگر آثار نظامی است که سیما رستگاران علاوه بر روایت این کتاب گویا، نقش لیلی و امیرمحمد صمصامی نقش مجنون را در این کتاب گویا بازی کرده‌‌‌اند.