او در ادامه با بیان اینکه نقل یک سخن به معنای تایید یا رد آن سخن نیست و سایه نظری درباره روسیه و اوکراین و ناتو و ورشو نداده و از حمله روسیه حمایت نکرده نوشته است: «این ناجوانمردی است که تحقیق نکرده و برای حرف نگفته به کسی فحش بدهید. دروغ و بهتان زشت است. از هر که باشد.» سایه گفت دیگر خسته شده از این همه جعل و دروغی که به او نسبت می‌دهند؛ شعر جعلی، تصنیف و ترانه جعلی، خاطره جعلی و پر سیمرغ جعلی.