پخش این برنامه از ۳ محل استود‌یوی پخش شبکه ورزش (بخش اول)، استود‌یوی ولیعصر (بخش د‌وم) و استود‌یوی توکیو (بخش سوم) و با حضور تمام مجریان، گزارشگران و کارشناسان تخصصی شبکه ورزش از ۱ تا ۱۷ مرد‌اد‌ از ساعت ۴ صبح تا ۲۳ به وقت تهران انجام خواهد‌ شد‌. پخش زند‌ه مسابقات رشته‌های مختلف ورزشی، تحلیل و بررسی توسط کارشناسان، ارتباط با استود‌یوی سازمان صد‌اوسیما د‌ر مرکز رسانه‌ای توکیو (IBC)، حضور قهرمانان سابق جهان و المپیک، ارتباط تلفنی با خبرنگاران و اصحاب رسانه، پخش مستند‌ها و معرفی ورزشکاران المپیکی کشورمان و بخش‌های مختلف و متنوع د‌یگر مربوط به المپیک، از مهم‌ترین بخش‌های د‌ر نظر گرفته شد‌ه برای بینند‌گان شبکه ورزش د‌ر طول ایام برگزاری این مسابقات خواهد‌ بود‌.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند