در این ‌مسیر هم از علیت و تفکر فلسفی گفته و مفهوم طبیعت را در تاریخ علم تشریح کرده است. این کتاب شامل ۶ فصل است که عبارتند از: «مفهوم طبیعت در فیزیک معاصر»، «فیزیک اتمی و قانون علیت»، «آموزش کلاسیک، علم و غرب»، «آغاز علم نوین»، «ریشه‌های جهان‌بینی مکانیکی و ماتریالیستی» و «بحران مفهوم مکانیکی- ماتریالیستی».

نکته مهمی که هایزنبرگ بر آن تاکید دارد اهمیت آگاهی از فرهنگ کلاسیک و مطالعه فلسفه و تاریخ اندیشه غربی در آموزش دانشمندانی است که فقط متخصص نیستند و می‌خواهند تبعات عملی و نظری کار خود را در بستر مجموعه گسترده فعالیت‌های بشری بسنجند. او در این‌کتاب خود آرا و نظریات پیشگامان فیزیک مدرن را معرفی و تشریح کرده و بر این‌باور است که فیزیک مدرن، با کشفیات کپلر، گالیله و نیوتن متولد شد. چون کشفیات این ‌دانشمندان، با تصویر قرون وسطایی از طبیعت، قطع ارتباط کرد و مسیر جدیدی را باز کرد. این‌کتاب با ۱۶۸ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۴۰‌هزار تومان توسط نشر نو منتشر شده است.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند