چنین خطری موجب شد گرین تلاش کند با نوشتن نامه‌ای به مقامات کلیسا مانع تکفیر خود و ممنوعیت کتابش شود؛ تلاشی که سرانجام موفقیت‌آمیز بود زیرا سه هفته پس از اینکه او این نامه را نوشت، کاردینال اوتاویانو- که با مسرت تمام آمادگى خود را برای طرد و تکفیر هر کاتولیکى که به کمونیست‌ها رای دهد اعلام کرده بود- با خط کج و معوج در حاشیه آن نوشت: کاردینال گریفین به او گفته است دفتر امور دینى باید این نوکیش درست‌اندیش را درک کند و ببخشاید. نامه گراهام گرین را با ترجمه هرمز عبداللهى‌ در ادامه می‌خوانید.«پیش از آنکه جسارت و رزم این نامه را خدمت عالیجناب بنویسم دچار تردید بودم. اما در شرایط حساس کنونى بنا به دلایلى فکر مى‌کنم بهتر است گزارشى از وقایع به عرض برسانم. نهم آوریل، وقتى عالیجناب کاردینال گریفین، سراسقف وست مینستر، اینجانب را به حضور پذیرفتند نسخه‌‌اى از نامه‌‌اى به من دادند که عالیجناب در شانزدهم نوامبر به ایشان نوشته بودند. علت تاخیر در ابلاغ آن متن این بود که من در لندن نبودم و در آن ایام در هندوچین به سر مى‌‌بردم. در آن‌‌جا حداکثر تلاشم را به کار بستم تا افکار عمومى جهان، که مقالات من خطاب به آن است، مشکلاتى را که کاتولیک‌هاى شجاع هندوچین در مقابله با خطر کمونیسم با آن روبه‌‌رو هستند درک کند.مایلم بر این نکته تاکید کنم که در سراسر زندگى‌‌ام به‌‌عنوان یک کاتولیک هرگز از احساس عمیق وابستگى شخصى به نایب مسیح دور نبوده‌‌ام و ستایش خرد و درایت پدر مقدس در هدایت کلیساى الهى باعث تقویت این احساس بوده است. همواره و به وضوح تحت تاثیر معنویت والایى بوده‌‌ام که مشخصه حاکمیت پیوس دوازدهم بوده. عالیجناب به خاطر دارند که در سال مقدس ١٩۵٠ افتخار شرفیابى خصوصى داشته‌‌ام و یاد و خاطره آن تا آخرین لحظه حیات با من خواهد بود. بنابراین عالیجناب عنایت دارند که وقتى مطلع شدم «اداره امور دینى» از کتاب قدرت و جلال انتقاد کرده تا چه حد پریشان‌‌خاطر شدم. هدف کتاب در مقابل هم قراردادن قدرت آیین‌های دینى و خلل‌‌ناپذیری  کلیسا از یک طرف و قدرت صرفا دنیوى حکومتى اساسا کمونیست از طرف دیگر بود.اجازه مى‌‌خواهم خاطر عالى را مستحضر سازم این کتاب در سال‌هاى ١٩۳٩ــ ١٩۳٨ پیش از پاگرفتن خطرى که من خود در مکزیک شاهد بودم که به طرف اروپاى غربى گسترش مى‌‌یابد نوشته شد.در خاتمه از عالیجناب استدعا دارم این واقعیت را مد نظر داشته باشند کتاب چهارده سال پیش انتشار یافت و در نتیجه، تمام حقوق اثر از دست من خارج شده و در اختیار ناشران کشورهاى مختلف است. علاوه بر این، بیشتر ترجمه‌‌هایى که در نامه عالیجناب به آنها اشاره شده به چند سال پیش برمى‌‌‌گردد و در نظر نیست ترجمه جدیدى از این کتاب ارائه شود. اسامى ناشرانى را که حق تجدید چاپ کتاب را دارند به حضور عالیجناب کاردینال سراسقف خواهم فرستاد.مایلم خاطر عالى را از احترام عمیق خویش نسبت به هرگونه مطلبى که از ناحیه «مجمع مقدس مبارزه با کتب ضاله» صادر شود مطمئن سازم.

چاکر کمینه و غلام جان‌‌نثار  

گراهام گرین  

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند