افراد برای انجام کار خود به درستی و یافتن فرصت‌‍‌های بهتر شغلی نیاز به شانس ندارند. داشتن فرصت‌های مناسب شغلی مستلزم دارا بودن سواد انجام کار در یک رشته خاص و دانش کلی سخن گفتن، طرز برخورد و اخلاق کاری فرد است. در این تحقیق تمایزی بین افرادی که در مناطق شهری زیسته‌اند با ساکنین مناطق روستایی ایجاد شده است و این سؤال مشترک از آن‌ها پرسیده شد که تا ده سالگی چه کتاب‌هایی را خوانده‌اند.  در مقایسه، افراد کتاب‌خوان فرصت‌های شغلی بهتری نسبت به بقیه خواهند داشت. شاید دلیل اهمیت کتاب‌خوانی این است که سبب می‌شود کودکان ترغیب به خواندن بهتر درس‌های‌شان در مدرسه شوند. از طرف دیگر وجود کتاب در یک خانه نشانه خوب بودن شرایط اجتماعی و اقتصادی خانه است. البته شاخص‌ها و متغیرهای مورد نظر این پژوهش با جزئیات دقیق در خبر منتشر شده، اعلام نشده است. بسیاری معتقدند که متغیر کتاب خواندن کودکان صرفا نمی‌تواند در چگونگی درآمد آینده آنها دخالت مستقیم داشته باشد و متغیرهای میانی دراین باره نقش پراهمیت‌تری دارند.

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند