مبارزه دولت‌آبادی با نشر متن‌های جعلی

بسیاری از متن‌ها که به نام بزرگان منتشر می‌شود نه ‌تنها با رویکردهای فکری شخص نامبرده تناقض دارد از نظر ادبی و ساختاری هم بسیار ضعیف و سخیف هستند. یکی از چهره‌هایی که این‌روزها انتشار متن‌های جعلی او در فضای مجازی شدت گرفته، محمود دولت آبادی است. انتشار این متن‌های جعلی آن‌قدر افزایش یافته که باعث شد خالق «کلیدر» دست به دامان پلیس فتا شود. دولت‌آبادی از پلیس فتا درخواست کرد تا کسانی را که به نام او مطالب جعلی منتشر می‌کنند، شناسایی کند و مورد پیگرد قانونی قرار دهد. این نویسنده در یادداشتی نوشته است: «به‌رغم اینکه وکیل رسمی من آقای دکتر جمال اکوانیان شکایت صریح مرا به پلیس فتا ارائه داده است، ناظر به اینکه شخصا هیچ سایت - صفحه‌ای در فضای مجازی ندارم و هیچ‌گونه فعالیتی در این فضا ندارم، باز هم به گوش می‌رسد جاعلان دست‌‌بردار نیستند و مطالبی در این فضای با قابلیت دروغ‌پردازی، ذیل نام من می‌نویسند و منتشر می‌کنند. بار دیگر و مکرر از پلیس فتا می‌خواهم جاعلان دروغ‌پرداز را شناسایی کند و مورد پیگرد قانونی قرار بدهد.» هرچند محمود دولت آبادی این فرصت را داشته که به دفاع از نام و آثارش بپردازد؛ اما بسیاری از اندیشمندان، شاعران و نویسندگان درگذشته که هر روز متن‌هایی نامفهوم و گنگ و سخیف به نامشان منتشر می‌شود از چنین حقی محروم هستند و به نظر می‌رسد باید فکر جدی‌تری برای این ماجرا کرد. در همین رابطه اخیرا به همت جمعی از دانشجویان ادبیات فارسی، تاریخ و جامعه‌شناسی دانشگاه تهران کمپین‌هایی مانند «مبارزه با نشر جعلیات در فضای مجازی» علیه آثار جعلی منسوب به بزرگان راه افتاده است.

این مطلب برایم مفید است