واکنش بدل بروس‌لی به انتقادات دختر او

وی ادامه داد: وقتی من به مطالعه دقیق زندگی و شخصیت بروس لی پرداختم، دیدم که او بیش از هر کسی می‌خواست به عنوان یک انسان شناخته و دیده شود. فکر می‌کنم اکنون که درباره مصائب و مشکلات او بیشتر می‌دانم، احترامم نسبت به وی بیشتر شده است؛ او هم آدمی مثل همه ما بود. من هیچ بازیگری را نمی‌شناسم که جاه‌طلب و به دنبال موفقیت‌های بیشتر نباشد و به نظر من این نشانه فردی است که به دنبال موفقیت است و آن افراد موفق خواهند شد، افرادی که همیشه بیشتر می‌خواهند.

 

این مطلب برایم مفید است