ساخت الاکلنگ بین مرز مکزیک و آمریکا

در این پروژه هنری چند الاکلنگ صورتی از بین میله‌های فلزی مرز مکزیک و ایالات متحده ردشده است و برای مردم هر دو سمت امکان بازی کردن را فراهم می‌کند. این پروژه واکنش گسترده کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت. سازندگان این پروژه در انتقاد از سیاست‌های دیوارکشی ترامپ عنوان کرده‌اند: « این دیوارها نه تنها کشورها را از هم جدا می‌کند، بلکه در جدا کردن مذهب‌ها، شهرها، همسایه‌ها، خانواده‌ها و کودکان از والدینشان نیز دخیل است.»

این مطلب برایم مفید است