انتشار «معمای چین»

تعریف الگوی چین برای پیشرفت، مبانی تئوریک رابطه چین و آمریکا و شرایط و امکان موازنه‌سازی میان این دو کشور، تعریف نظم بین‌المللی و نقش چین در آن، ازموضوعات اصلی این کتاب هستند. کتاب «معمای چین» در ۵۰۸ صفحه و به قیمت ۱۶۰ هزار تومان از سوی انتشارات امین‌الضرب منتشر شده است.

این مطلب برایم مفید است