رد جنون اسماعیل شاهرودی در مجله «وزن دنیا»

این مجله در بخش «تعریف و تبصره» با عنوان «رد جنون در زندگی و شعر اسماعیل شاهرودی» و با گوشه چشمی بر سرگذشت این شاعر در بیمارستان مهرگان، پرونده‌ای برای وی تدارک دیده است. همچنین در بخش «حرف‌های همسایه» پرونده‌ مفصلی برای کتاب «بیژن الهی، تولید جمعی شعر و کمال ژنریک»، نوشته‌ علی سطوتی‌قلعه درنظر گرفته شده و در آن ایده‌های انتقادی تازه‌ای درباره‌ این کتاب و شیفتگی به شخصیت بیژن الهی مطرح شده است.  شماره‌ دوم «وزن دنیا» به مدیر مسوولی و صاحب‌امتیازی پوریا سوری در ۲۶۴ صفحه و به قیمت ۴۰هزار تومان  در کتاب‌فروشی‌ها و کیوسک‌های مطبوعاتی در دسترس علاقه‌مندان و مخاطبان شعر قرار دارد.

این مطلب برایم مفید است