«بهشت مامان غیضه» پشت ویترین کتابفروشی‌ها

غیضه، سرپرست و بزرگ خانواده، اگرچه خود زن است، اما دلبسته و نگهبان قوانین مردسالارانه جامعه خویش است. غیضه گاه با تدبیر مقتدرانه و گاه با عواطف مادرانه‌اش تلاش می‌کند در چارچوب خانه خود بهشتی بی‌مثال برپا کند؛ بهشتی که نورچشمی و پادشاه آن تنها مردِ خانواده و یادگارِ تنها پسر او، «فهاد» است. غیضه برای آنکه فهاد، گل سرسبد خانواده و خلقت، در بهشت رشک‌برانگیزش از همه موجبات لذت و سعادت برخوردار باشد، زن‌های خانواده- دختران، نوکر و نوه‌های دختری‌اش را به خدمت او درمی‌آورد و در این راه از آنان می‌خواهد تمام توان و عاطفه و توجه خود را نثارش کنند. «بهشت مامان غیضه» در ۳۲۰ صفحه‌ و به قیمت ۳۹ هزار تومان از سوی نشر نیماژ منتشر شده است.

این مطلب برایم مفید است