نام نگارنده این سفرنامه مشخص نیست، اما براساس آنچه در کتاب ذکر شده او دختر شاهزاده مبارک میرزا،‌ نوه شاهزاده محمودمیرزا و نوه فتحعلی شاه قاجار است که از سمت مادر نیز نوه نادرشاه افشار به شمار می‌آید. شاهزاده خانم در ۱۵ سالگی به نامزدی ناصرالدین شاه در می‌آید اما این نامزدی سرانجام نمی‌گیرد و او پس از سه سال،‌ در سن ۱۸ سالگی به دستور ناصرالدین شاه به عقد عمادالملک،‌ حاکم پنجاه و چندساله طبس درمی‌آید. شاهزاده خانم در چهارم خرداد ۱۲۶۵ طبس را به مقصد عتبات و زیارت مکه ترک می‌کند و سفرنامه‌اش را می‌نویسد. شیوه نگارش کتاب و پرداختن به دقایق و ظرایف حکایت از آن دارد که ما در این اثر با زنی باسواد و نکته‌سنج مواجه هستیم. این کتاب ۱۵۰ صفحه‌ای در هزار نسخه و با قیمت ۱۹ هزار تومان توسط نشر اطراف چاپ شده است.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند