حراج آنلاین 22 اثر ایرانی در بونامز

در این حراج که آثار هنرهای اسلامی و هند به‌صورت آنلاین در لندن عرضه می‌شود آثاری از کشورهای ایران، ترکیه، مصر، مراکش، هند و... ارائه خواهد شد.  کاشی سفالی متعلق به دوران صفوی به قیمت ۶ تا ۸ هزار پوند، کاشی منقش قاجاری به قیمت ۳ تا ۵ هزار پوند، یک صفحه خوشنویسی به خط نستعلیق به امضای محمد سلطان ۲ تا ۳ هزار پوند، نقاشی حسین قلی‌خان فرماندار ارومیه در دوران قاجار به امضای دوست محمد به قیمت ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰پوند و نقاشی از میرزا احمد نقیب‌الممالک متعلق به دوران قاجار با امضای ابراهیم به قیمت ۳۰۰ تا ۵۰۰ پوند از جمله این آثار هستند.

این مطلب برایم مفید است