دلنوشته صابر ابر برای ایرج طهماسب

از این همه نگاه ظریف به پیرامونتان، از این همه دغدغه برای سلامت چشم‌هایی که روزگاری رسانه را دنبال می‌کرد.

امروز تولدتان است و من از طرف سیل عظیمی از هم‌نسلی‌هایم و قبلی‌هایم و بعدی‌ها باید بگویم، مردم ایران شما را دوست دارند.

مردم...

در هر جا و هر نقطه‌ای از این خاک، شما مرد سازنده روزهای ناامیدی ما بودید.

شما با اَبر‌هایی که زنده شدند به خانه‌ها غذای امید و خوشی دادید. شما ایرج خان طهماسب هستید که زائیدن لبخند را همچنان که از لبانتان پیداست در پوست و جان ما جاری کردید، هزار هزار بار.

عمو ایرج بسازید، فیلم، سریال، هر چه نگاه هوشمندانه شما پشتش بازی کند، دیدنی‌ است. در زمانه‌ای که سلیقه از این دیار رخت بسته، شما و امثال شما تمام انتظار کسانی‌هستید که هنوز فکر کردن را دوست دارند. هنوز...

این مطلب برایم مفید است