«زنبورهای خاکستری» روی پیشخوان کتابفروشی‌ها

داستان کورکوف سرگذشت انسانیت از دست رفته است و مردی که از همه چیز ناامید شده جز زنبورهایی که باید سربلند از این جنگ بیرون بیایند.   آندری کورکوف ( متولد ۱۹۶۱) نویسنده اوکراینی، در رمان‌هایش به واقعیت‌های بلوک شرق پس از فروپاشی شوروی می‌پردازد.  «زنبورهای خاکستری» به قیمت ۶۰ هزار تومان  از سوی نشر افق منتشر شده است.

این مطلب برایم مفید است