انتشار آنتولوژی شاعران دهه هفتاد

گردآورندگان این آنتولوژی، سه گروه از شاعران را در این کتاب معرفی کرده‌اند؛ گروه نخست، شاعران اواخر دهه شصت و نیمه اول دهه هفتاد را دربر‌می‌گیرد که تنه اصلی شعر هفتاد را رقم زده‌اند.  گروه دوم شامل شاعران نیمه دوم دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد است که به شاعران گروه نخست پیوستند و تنه اصلی شعر هفتاد را کامل کردند. در بخش سوم نیز معرفی شاعرانی از دهه‌های بعدی است که به جای ساده‌نویسی، به دستاوردهای شعر هفتاد توجه داشتند و هنجارهای به‌دست‌آمده هفتاد را ادامه دادند و به‌روزرسانی کردند. کتاب آنتولوژی «در گستره هفتاد» از سوی نشر هشت به قیمت ۵۰هزار تومان روانه بازار کتاب شده است.

این مطلب برایم مفید است