زنده‌یاد اقتداری در سال ۱۳۰۴ در شهر گراش استان فارس به دنیا آمد. عمده شهرت او به دلیل پژوهش‌های بسیار بر تاریخ خلیج‌فارس است.  کتاب‌های «سرگذشت کشتیرانی ایران» و «خوزستان و کهگیلویه و ممسنی» از دیگر آثار این نویسنده هستند.  زنده‌یاد اقتداری در هفته اول فروردین دچار شکستگی لگن شده بود که پس از عمل جراحی دچار مشکل شد. بنا به وصیت وی پیکر او در زادگاهش به خاک سپرده خواهد شد.