در توضیح روی جلد این نشریه آمده است: «سیل غارتگر که نوروز ۹۸ نیمی از ایران را درنوردید، پس از برجا گذاشتن خسارت‌های مالی و جانی فراوان، دیر یا زود فرو می‌نشیند، اما به اعتقاد جامعه‌شناسان و اقتصاددانان، عواقب اجتماعی و اقتصادی آن تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. سیل اخیر حفره‌های حکمرانی ما به ویژه در غفلت از ابرچالش آب و محیط زیست را عیان کرد. آیا سیاست‌گذاران از این مکاشفه پرهزینه درس خواهند گرفت؟» «زیر سایه تهدید» با طرح این پرسش که «بازار در سال جدید به کدام سو می‌رود؟»، «سال هراس» با این سوال که «نقطه پایان موج تورمی کجاست؟» و «میدان مین» با پرسش «چرا باید در بازار مسکن محتاطانه گام برداشت؟» از دیگر عناوین این شماره هفته نامه است. «تجارت فردا» از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» شنبه‌ هر هفته در ۱۰۰ صفحه‌ و به قیمت ۱۵هزار تومان منتشر می‌شود.