به گزارش ایسنا، این نویسندگان در این نامه با اشاره به مطالعه انجام‌شده توسط اداره مالکیت معنوی بریتانیا که بر اساس آن از هر شش کتاب منتشرشده یک کتاب به صورت آنلاین و غیرقانونی خوانده می‌شود، نسبت به افزایش و شیوع این رفتار غیراخلاقی هشدار داده‌اند. در بخشی دیگر از نامه نویسندگان به وزیر تجارت انگلیس به این موضوع نیز اشاره شده که افزایش دانلود غیرقانونی کتاب‌ها شرایط را برای امرار معاش نویسندگان سخت‌تر از گذشته خواهد کرد و در حال حاضر متوسط درآمد نویسندگان بریتانیایی ۱۰ هزار و ۵۰۰ پوند است که نسبت به آمار سال ۲۰۰۵ با کاهش ۴۲ درصدی همراه شده است.