طبیعتا مدتی استراحت خواهیم داشت و سپس نگارش فیلم‌نامه را شروع می‌کنیم. مهدی فرجی با اشاره به داستان سری دوم این مجموعه تلویزیونی، ادامه داد: معنی پایان سری اول سریال این نیست که قرار است ادامه سری یک را بسازیم. قصه سری دوم سریال می‌تواند از جای دیگری شروع شود و ادامه پیدا کند.