در فاصله جنگ جهانی اول تا ژوئن ۱۹۶۷ رمان عربی در مصر، سوریه و تا حدودی در لبنان و فلسطین به کمال رسید و در دهه ۸۰ قرن بیستم در اغلب کشورهای عربی رشد کرد. در شب رمان عربی، دو کتاب «درآمدی تاریخی و انتقادی بر رمان عرب» اثر راجر آلن، ترجمه محمد جواهرکلام و «رمان عربی: درآمدی تحلیلی-انتقادی» اثر حمدی سکوت، ترجمه عظیم طهماسبی بررسی و عرضه خواهند شد. شب «رمان عربی» دوشنبه ۱۹ فروردین ساعت ۱۷ در خانه گفتمان شهر، به نشانی میدان فلسطین، طالقانی غربی، ضلع جنوبی، پلاک ۵۱۴ برگزار می‌شود.