وی می‌افزاید: «فیلمبرداری دقیق و انتخاب خوب عوامل که از آنها می‌توان به علی مصفا اشاره کرد، از نکات مثبت اصلی هستند. داستان اصلی که در مورد دختری است که در کما است (آیا او بیدار می‌شود یا خیر؟) ما را یاد یک برنامه پزشکی تلویزیونی می‌اندازد. داستان از یک سو بیانگر شخصیتی ناپایدار از نظر روانی با چهره‌ای زیبا به نام مهتاب (سها نیاستی) و از سویی انعکاسی گذرا از امتیازات اجتماعی و کمبودهای آن در جامعه است. فیلمنامه «پرویز شهبازی» در نشان دادن حقیقت‌های تلخ که کاراکترها سعی در فرار کردن از آنها دارند، بهترین عملکرد را دارد. این فیلم را باید یک رقیب فستیوالی سرسخت برای دیگر فیلم‌ها دانست.»