انتشار کتاب نامه‌های هانیبال الخاص به م. آزاد

«از غربت، با عشق» شامل ۲۷ نامه و همچنین یک گفت‌وگوی منتشرنشده از هانیبال الخاص است. مفتاحی این نامه‌ها را در خلال تدوین کتاب «زندگی و شعر م.آزاد» که پیش از این در نشر ثالث به چاپ رسیده با همکاری خانواده آن شاعر به دست آورده است؛ نامه‌هایی که به علت گذشت بیش از نیم قرن از زمان نوشتنش فرسوده شده و خواندن بعضی از آنها را مشکل کرده است. کتاب «از غربت، با عشق» در ۱۴۰ صفحه به قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی نشر نگاه منتشر شده است.