وی افزود: اولین توصیه من به بچه‌هایی که به خانواده تئاتر می‌پیوندند نجابت داشتن است، مساله دوم مطالعه درست و خوب ادبیات این مملکت است. نکته دیگر این است که باید جای جای مملکت‌شان را ببینند و بشناسند و با فرهنگ‌های مختلف آشنا شوند. بازیگر نمایش «لبخند باشکوه آقای گیل» ادامه داد: ما نباید صرفا به کسانی که پیش از این بوده‌اند بسنده کنیم، باید جوانان دست به قلم را دید و از آنها خواست که از مسائل مختلف انسانی سخن بگویند. بچه‌های جوانی که تئاتر کار می‌کنند به هنر این مملکت بدهکارند و باید نویسندگانی خوب، بازیگرانی خوب، کارگردانانی خوب و طراحانی خوب باشند چون منبعی غنی از ادبیات در دسترس‌شان است که می‌توانند به مدد آن، مردم را به سالن‌های تئاتر بکشانند.