در بخش یادمان این ماهنامه مطلبی درباره محسن ابوالقاسمی به قلم قدرت‌الله طاهری با عنوان «محسن ابوالقاسمی، پژوهشگری یگانه و ژرفاکاو» به چاپ رسیده است و در بخش طنز هم می‌توان گفت‌وگو با محمد بلوری با عنوان «پدر جد حوادث‌نویسی ایران!» و فریدون صدیقی با عنوان «دلبسته یا کت‌بسته، مساله این است» را خواند.  گفت‌وگو با حافظ موسوی به بهانه انتشار کتاب «آنتولوژی شعر اجتماعی ایران» و مصاحبه با ضیاء موحد به بهانه انتشار مجموعه شعر «بعد از سکوت» از دیگر مطالب خواندنی این شماره به‌شمار می‌آیند. در بخش پرونده‌ با موضوع «فرهنگ قلدری و قلدری فرهنگی» نیز مطالبی از نویسندگانی چون ناصر فکوهی با عنوان «جاده‌ای صاف برای تک‌تازی قلدری»، علی‌اکبر قاضی‌زاده با تیتر «قلدری از نوع روشنفکری» و سیف‌الله صمدیان با عنوان «هنرمند مجنون، جامعه فرهنگی جنون‌زده» به چشم می‌خورد. شماره ۱۳۶ماهنامه فرهنگی، اجتماعی «آزما» به قیمت ۱۲ هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان است.