این مستند: شامل گفتارهایی از محمود دولت‌آبادی، سیمین بهبهانی، شهرام ناظری، مسعود کیمیایی، علی اشرف درویشیان، ایران درّودی، شمس لنگرودی آیدا شاملو و... درباره این چهره سرشناس فرهنگ و ادبیات ایران است. همچنین گفتارهایی ازچند شاعر مطرح جهانی نیز درباره شاملو و شعرهایش در این مستند گنجانده است. اجرای اختصاصی شعری از شاملو با سازوآواز «شهرام ناظری» یکی از نکات قابل توجه این مستند است. شکری‌پور پیش از این مستند دیگری با عنوان «پرواز در دایره‌ حضور»، درباره زندگی و شخصیت احمد شاملو ساخته است.