این استاد موسیقی ایرانی گفت: ما قرار است خردادماه سال آینده پس از ماه رمضان کنسرت داشته باشیم. البته خیلی هم منتظر اجرا و کنسرت ما نباشید. همیشه وقتی قرار است کاری انجام شود، حاشیه‌ها و زحمتش زیاد است و آدم فکر می‌کند کیلومترها آن طرف دنیا کار راحت‌تر انجام می‌شود. البته همیشه عشق و امید ما این است که در ایران برنامه داشته باشیم و این کار را می‌کنیم. علیزاده افزود: من خودم را ایرانی می‌دانم. من می‌توانم یک لُر هم باشم، همان‌طور که می‌توانم به هر قوم دیگری تعلق داشته باشم. از این رو این خبر خوش را می‌دهم که به همراهی علی‌اکبر شکارچی (موسیقیدان و پژوهشگر اهل لرستان) بخشی از برنامه‌مان را به موسیقی لرستان اختصاص دهیم.