آکادمی سوئدی که مسوولیت اهدای جایزه نوبل ادبیات را به عهده دارد روز سه‌شنبه طی بیانیه‌ای اعلام کرد: « اقداماتی که تاکنون اتخاذ شده به منظور ایجاد فرصت‌های خوبی برای بازگرداندن اعتماد دوباره به این آکادمی ‌است.» بزرگ‌ترین تغییر ایجادشده در جایزه نوبل انتصاب پنج نفر از اعضای مستقل این آکادمی‌ است که قرار است برای چند سال آینده در انتخاب برنده جایزه نوبل ادبیات این آکادمی را یاری کنند. چگونگی انتخاب برنده مدت زیادی است که همچون یک راز باقی مانده و تنها مشخص است که از بین ۲۰۰ نامزد که در ماه فوریه مورد بررسی قرار گرفته‌اند و اعلام نامزدهای نهایی در ماه «می»،‌ پنج نویسنده فینالیست در تابستان مورد بررسی قرار می‌گیرند. در جریان این رویداد، آکادمی سوئدی با استعفای تعدادی از اعضا مواجه شد و در ادامه افراد دیگری جایگزین این تعداد شدند.